Toshiba air Conditioners The largest selection of air Conditioners Service air Conditioners Mitsubishi Zen air Conditioners

Elmont klima centar - akcijska prodaja i ugradnja klima uređaja

Specials
  • Gree air Conditioners
  • Maxon air Conditioners
  • Elmont service and installation air Conditioners
  • Mitsubishi Electric air Conditioners
  • Haier air Conditioners
  • Toshiba air Conditioners
News

Reference

Dugogodišnjim radom stekli smo veliku listu zadovoljnih klijenata i korisnika naših usluga. Nabrojili smo samo manji dio pravnih osoba sa naše liste te se izvinjavamo svim fizičkim i pravnim osobama koje smo izostavili sa popisa, a po ..
Full Article

Posted: 25/09/2013

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonskoi sloj

Dana 01.01.2006 stupila je na snagu dugo najavljivana uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Navedenom uredbom se propisuje kako postupno smanjivati potrošnju tvari koje oštećuju ozonski sloj te postupanje s tim tvarima, postupa ..
Full Article

Posted: 25/09/2013

Uputstva za rad sa klima uređajem

MJERE OPREZA • Morate izbjegavati direktno izlaganje ispred mlaza hladnog zraka na duži vremenski period. To može dovesti do pojave zdravstvenih problema. • Ne smijete gurati prste ili bilo kakav predmet u vanjsku ili unutrašnju jed ..
Full Article

Posted: 25/09/2013
View All News
Elmont klima centar - akcijska prodaja i ugradnja klima uređaja © 2016
Powered by Elmont - webshop