Uputstva za rad sa klima uređajem

Uputstva za rad sa klima uređajem

MJERE OPREZA

• Morate izbjegavati direktno izlaganje ispred mlaza hladnog zraka na duži vremenski period. To može dovesti do pojave zdravstvenih problema.

• Ne smijete gurati prste ili bilo kakav predmet u vanjsku ili unutrašnju jedinicu. To bi moglo izazvati ozljede jer se ventilatori okreću velikom brzinom.

• Nemojte povezivati električni kabl na produžni, i pritom koristiti utičnice na istom produžnom kabelu za napajanje klima uređaja i nekog drugog potrošača. Takva situacija može prouzročiti strujne udare, zagrijavanje pa i požar.

• Ne oštećujte električni kabel na bilo koji način. Postavljanje teških predmeta na kabel, grijanje ili povlačenje kabela mogu izazvati oštećenja. U slučaju oštećenja postoji mogućnost pojave požara.

• Nemojte započinjati ili zaustavljati rad klima uređaja uključivanjem ili isključivanjem utikača iz zida. To bi imalo vrlo loš utjecaj na rad klime.

• Provjerite da utikač nije prljav ili nepravilno utaknut. Ako su te nepravilnosti prisutne moglo bi doći do strujnih udara ili požara.

• Ne rukujte prekidačima i utičnicama sa mokrim rukama. To bi također moglo prouzrokovati strujne udare.

• Ne smijete se vješati ili stavljati bilo kakav teški predmet na unutrašnju jedinicu klima uređaja. Pad jedinice mogao bi prouzrokovati izlivanje plina i izazivanje ozeblina.

• Ne prskajte zapaljivim sprejevima (insekticidima ili lakovima) u blizini unutrašnje jedinice. To bi moglo izazvati požar.

• Nemojte direktno na mlaz hladnog zraka da izlažete aparate koji služe za pečenje ili kuhanje. Ovakvo izlaganje usporilo bi proces tih aparata.

• Ne perite klima uređaj vodom. U suprotnom bi moglo doći do strujnih udara.

• Ovaj sistem klima uređaja nemojte koristiti u svrhu rashlađivanja i čuvanja hrane, biljaka, drugih uređaja ili umjetničkih djela. Sistem je namjenjen standardnim prostorijana. Korištenje klime u druge svrhe moglo bi dovesti do neželjenih posljedica.

• Nemojte stavljati ništa poput vaze sa cvjećem na unutrašnju jedinicu. Ako bi voda ušla u električne instalacije došlo bi do oštećenja jedinice i strujnih udara.

• Nije poželjno postavljati biljke na direktan pravac hladnog zraka. To bi bilo loše po rast i razvijanje biljaka.

• Ne smijete vršiti pritisak na vanjsku jedinicu, postavljati predmete na nju ili na bilo koji način dodatno otežavati nosače. U slučaju da jedinica padne, to bi moglo dovesti do povrede ljudi i do trajnog oštećenja jedinice.

• Održavajte sobnu temperaturu na maksimalnoj razlici od 7°C u odnosu na atmosfersku. Veća odstupanja prave veliku potrošnju električne energije i izazivaju određene zdravstvene probleme.

• Dok klima uređaj obavlja funkciju hlađenja (grijanja), morate da zatvarate vanjska vrata. Kada klima uređaj radi uprkos prilivu toplog (hladnog) zraka efekat je manji, potrošnja električne energije je veća i na kraju, to dovodi do slabljenja i kvara klima uređaja.

• Kada je sistem uključen u isto vrijeme kada i aparat koji radi pomoću sagorijevanja, obavezno češće provjetravajte prostoriju. U suprotnom bi moglo doći do nedostatka kisika.

• Prije čišćenja sistema zaustavite rad klima uređaja i obavezno isključite električni kabel iz utičnice. Čišćenje se nikada ne bi smjelo odvijati dok se ventilatori okreću.

• Kada klima uređaj nije u upotrebi duži vremenski period, poželjno je da isključite električni kabel iz utičnice ili osigurač koji koristi klima uređaj iz sigurnosnih razloga.

 


PRAVILNI POSTUPCI

• Podesite pogodnu sobnu temperaturu. Odstupanja od maksimalne razlike od 7°C između vanjske i unutrašnje temperature izazivaju zdravstvene probleme i veću potrošnju električne energije.

• Čistite filtere iz unutrašnje jedinice pod mlazom mlake vode svaka dva tjedna. Ako su filteri zapušeni i prašnjavi operativnost klima uređaja slabi, što dovodi do veće potrošnje električne energije.

• Izbegavajte da izlažete unutrašnju jedinicu direktnom utjecaju sunčevih zraka i promaje.

• Namjestite odgovarajući pravac prostiranja hladnog zraka. Možete namještati vertikalni i horizontalni pravac kako bi obezbjedili ravnomjernu temperaturu u prostoriji.

• Puštajte jedinicu u rad samo kada je to potrebno i poželjno. Iskoristite "Timer" ("Sleep") funkciju da bi omogućili ekonomičan i efikasan rad uređaja.

• Dok je hlađenje u toku, pojava određene količine topline (npr. čajnik) je nepoželjna i trebalo bi je otkloniti. Izvori topline smanjuju efikasnost hlađenja.

 


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

U vezi čišćenja:

• Zaustavite rad klima uređaja i isključite električni kabel iz utičnice ili spustite osigurač koji koristi klima uređaj.

• Nemojte koristiti vodu pri čišćenju. Koristite suhu (blago nakvašenu) mekanu krpu.

• Pri površinskom brisanju nemojte koristiti sljedeće:
  - Vruću vodu (40°C i višu). Ta temperatura može izblijediti i deformirati jedinicu.
  - Alkohol, benzin, razređivač. Takva sredstva mogu oštetiti i deformirati jedinicu.


Čišćenje tijekom sezone

• Čišćenje filtera:
  - Upotrijebite lagani pritisak na obe strane rešetaka unutrašnje jedinice kako bi došli do filtera. Nježno izvucite filter iz njegovog ležišta.
  - Filter isperite pod mlazom mlake vode (približno 30°C) i zatim ga dobro osušite.
  - Vratite filter na početnu poziciju. Rad klime bez filtera izaziva prljanje jedinice i kvar.
• Čišćenje jedinice:
  - Prebrišite jedinicu suhom krpom ili je očistite usisivačem.
  - Ako je jedinica ekstremno prljava, prebrišite je blago nakvašenom krpom.


Čišćenje na kraju sezone:

• Podesite hlađenje i temperaturu od 30°C na otprilike pola dana. Ovo je postupak sušenja unutrašnjosti jedinice.
• Zaustavite rad klima uređaja. Isključite električni kabel iz utičnice iz sigurnosnih razloga.
• Izvadite i očistite filtere.
• Očistite i vanjsku i unutrašnju jedinicu sistema.
• Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.


Čišćenje na početku sezone:

• Uvjerite se da ispred unutrašnje ili vanjske jedinice ne stoji bilo kakva prepreka koja bi blokirala ispuh zraka.
• Provjerite da nosači nisu korozirali ili zahrđali.
• Uvjerite se da je sistem pravilno uzemljen.
• Uvjerite se da je filter iz unutrašnje jedinice čist.
• Uključite električni kabel u utičnicu.
• Ubacite baterije u daljinski upravljač.

 


RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

• Za daljinski upravljač koristite samo baterije iste vrste. Nikako ne smijete mješati staru i novu bateriju.
• Izbacite baterije iz daljinskog upravljača kada sistem nije uključen duže vrijeme.
• Podesite sat na daljinskom upravljaču
• Izbjegavajte da daljinski upravljač ostavljate pored toplih uređaja.
• Nemojte ga izlagati direktnim sunčevim zrakama ili jakoj svetlosti.
• Budite oprezni i sačuvajte upravljač od padova, jer oni mogu izazvati kvar.
• Nemojte postavljati prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
• Pazite da se upravljač ne pokvasi.
• Ne stavljajte teške predmete na daljinski upravljač.

 


OBAVEZAN KONTAKT SA SERVISEROM

• Kada osigurač često iskače.
• Kada se električni kabel puno ugrije.
• Kada je izolacija sa električnog kabela oštećena.
• Kada se sistem ne pali lako i normalno.
• Kada se čuje nestandardna buka tijekom rada sistema.
• Kada je radna lampica upaljena i nakon gašenja klima uređaja.
• Kada radna lampica brzo trepti, a operacije nisu u tijeku. 

Elmont klima centar - akcijska prodaja i ugradnja klima uređaja © 2023
Powered by Elmont - webshop