Uredba o tvarima koje oštećuju ozonskoi sloj

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonskoi sloj

Dana 01.01.2006 stupila je na snagu dugo najavljivana uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Navedenom uredbom se propisuje kako postupno smanjivati potrošnju tvari koje oštećuju ozonski sloj te postupanje s tim tvarima, postupanje s proizvodima koji sadrže te tvari ili su pomoću tih tvari proizvedeni, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe proizvoda koji ih sadrži, način prikupljanja, uporabe i trajnog zbrinjavanja tih tvari, način obračuna troškova uporabe tih tvari, način označavanja proizvoda koji sadrže ove tvari te uvjeti koje moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost instalacije, održavanja i/ili popravka te isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj.
 
  Ta uredba iako dugo najavljivana iznenadila je mnoge servisere, trgovce i osobe koje dolaze u doticaj sa tim tvarima i uređajima koji ih sadrže koji nisu bili upoznati sa sličnim aktivnostima u Europi i svijetu gdje su takvi zakoni davno doneseni i gdje se uporaba i promet takvih tvari strogo kontrolira.

 

 Slijedom donesene Uredbe samo pravne i fizičke osobe koje imaju dozvolu izdanu od Ministarstva zaštite okoliša mogu se baviti uslugom montaže, servisiranja ili općenito bilo kakvih radnji vezani uz uređaje koji sadrže freone.

  

Aparati u kojima se nalaze freoni su: klima uređaji, hladnjaci, rashladne komore, razne toplinske pumpe i sl.

 

  Što konkretno ova Uredba donosi serviserima rashladnih i klima uređaja?

 

  Kao i svakom novo donesenom zakonskom aktu u jednoj državi i ovome je cilj uređivanje odnosa u jednoj zajednici sa ciljem poboljšanja života njenih građana. Ova Uredba okrenuta je zaštiti okoliša te samim time mora biti pozdravljena i od servisera rashladnih i klima uređaja koliko god im Uredba trenutno povećavala troškove poslovanja.
  Svjedoci smo crnog tržišta u svim segmentima našeg društva te tako i u našoj branši servisiranja rashladnih i klima uređaja. Postala je masovna pojava da se sa ciljem lake zarade ovim poslom bave neadekvatno obučeni pojedinci te razni obrti i firme koje nisu registrirane za ovu djelatnost ili nemaju navedenu dozvolu od Ministarstva okoliša za rad sa rashladnim plinovima. Vjerujemo da je ovoj Uredbi i jedan od ciljeva uz zaštitu ozonskog sloja, sprječavanje takvih osoba da nastave sa svojim aktivnostima. 
  Trenutno situacija nije takva da se primijeti neko uređivanje tržišta, već osobe koje su ishodovale potrebne dozvole te uložile nemala sredstva u edukaciju i kupovanje potrebnih aparata za rad sa rashladnim plinovima postaju nekonkurentne na tržištu zbog svojih povećanih troškova (prikljupljanje korištenog rashladnog plina, transport rashladnog plina i opasnih tvari, plaćanje navedenog, vođenje zapisnika i sl.). Osobe koje su ishodovale potrebnu dozvole odgovorne su pred zakonom da rade po donesenoj Uredbi te su podložni nemalim kaznama (i preko 100 000 kuna) ukoliko je se ne pridržavaju. Nasuprot tome neodgovorni pojedinci i firme koje nisu registrirane za navedenu djelatnost i dalje rade kao i prije pa čak i više jer konkuriraju sa nižim cijenama zbog svojih manjih troškova a koje je legalnim serviserima povisila i ova donesena Uredba.

 

 
  Što konkretno ova uredba donosi krajnjem kupcu i korisniku usluga osoba koje rade sa takvim tvarima i uređajima koji ih sadrže?

 

Korištenjem usluga pravnih ili fizičkih osoba koje imaju potvrdu od Ministarstva zaštite okoliša za rad sa rashladnim plinovima čuvate ozonski sloj, radite sa osobama koje posluju po zakonu, smanjujete rad na crno i dobivate punu uslugu za svoja uložena sredstva.
   Korištenjem usluga pravnih ili fizičkih osoba koje ne posjeduju potvrdu od Ministarstva zaštite okoliša za rad sa rashladnim plinovima ne dobivate punu uslugu jer takve firme ili pojedinci ne mogu popraviti uređaj u garantnom i vangarantnom roku zbog toga jer samo sa potvrdom od Ministarstva zaštite okoliša od 01.01.2006. mogu kupiti rashladni plin koji koji koristi Vaš uređaj. Kvarovi klima uređaja su u skoro 90% omjeru povezani sa rashladnim plinom i nestručnom montažom. Stoga par stotina kuna početne uštede u montaži vrlo brzo izgubite plaćanjem popravka osobama koje mogu legalno kupiti rashladni plin i popraviti Vaš uređaj, a kod kojih ste izgubili garanciju i besplatan popravak u garantnom roku zbog davanja posla nestručnim osobama.

 

 

Sve navedeno može se provjeriti na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja ili na njihov broj telefona 01/378-2111.
 
 
Elmont klima centar - akcijska prodaja i ugradnja klima uređaja © 2023
Powered by Elmont - webshop